This week’s harvest

June 18, 2021

1.  Collard Greens

2.  Muir or Tropicana Gourmet Lettuce

3.  Endive 

4.  Carrot

5.  Radish

6.  Snow Crown Cauliflower

7.  Kohlrabi

8.   Arugula Salad

9.  Iceburg  Gourmet Lettuce

10.  Blood Beets

      next harvest distribution is on June 25, 2021